Firma zajmująca się ubezpieczeniami nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie zostały wyrządzone w przewożonych ładunkach albo bagażach.

Nieszczęśliwe wypadki podczas jazdy pojazdem mogą zdarzyć się każdemu z nas. Z tego powodu obowiązkiem w Polsce jest wykupienie ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono rekompensatę różnych szkód, jakie powstały podczas kolizji lub wypadku na drodze, zarówno osobowych, jak i materialnych. Powinniśmy mieć na uwadze, iż polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie jego posiadacza. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest ściśle określony ustawowo i w każdym gronie ubezpieczeniowym będzie to wyglądało tak samo.

 

Poszkodowany podczas kolizji lub wypadku ma prawo domagać się naprawy swojego pojazdu albo ubiegać się się o wypłatę odpowiedniej rekompensaty, jaka zostanie przeznaczona na naprawę. Istnieje wariant gotówkowy lub bezgotówkowy wypłaty. Przy wariancie bezgotówkowym zakład ubezpieczeniowy pokrywa koszt naprawy, natomiast posiadacz auta nie musi brać udziału w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w stłuczce może również liczyć na pokrycie kosztów holowania samochodu do warsztatu lub wynajęcia samochodu zastępczego. Sporo informacji nawiązujących do rozliczeń ubezpieczenia OC jest możliwość znaleźć na ciekawym blogu robakubezpieczenia.pl. Warto wspomnieć, że zakład ubezpieczeniowy ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, a jeśli nie dotrzyma tego terminu, jest zobowiązany poinformować o tym poszkodowanego. Ważne jest też to, że zakład zajmujący się ubezpieczeniami musi w takiej sytuacji wypłacić część rekompensaty, a wypłata pełnego odszkodowania nie może trwać więcej niżeli dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia zawiadomienia o powstałej szkodzie. Ważną informacją jest też fakt, że ubezpieczenie OC nie działa jedynie w przypadku szkody powstałej podczas jazdy autem.

 

Za szkodę, jaka powstała w związku z ruchem pojazdu uważa się także szkodę , która została wyrządzona podczas wysiadania i wsiadania do pojazdu. Tyczy się to też takowych zdarzeń, jak rozładunek czy załadunek towarów a także w trakcie postoju albo garażowania pojazdu. Ubezpieczenie OC posiada liczne wyłączenia odpowiedzialności. Firma zajmująca się ubezpieczeniami ubezpieczeniowy1.pl nie odpowiada za szkody, które powstały w wiezionych bagażach lub ładunkach. Należy tu wymienić w szczególności utratę gotówki, biżuterii czy innych cennych rzeczy. Tak więc, ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem w całym okresie polisy. Sprawca kolizji drogowej albo wypadku może spodziewać się, iż wszelkie wywołane przed niego uszkodzenia będą zrekompensowane w jego imieniu przez zakład ubezpieczeniowy. Musimy tu dodać, iż wyróżniamy szkody częściowe a ponadto całkowite. Szkoda częściowa wiąże się z tym, że uszkodzenia samochodu są niewielkie i mamy możliwość je naprawić w sposób.

 

Tymczasem szkoda całkowita jest równoznaczna z tym, iż auta nie opłaca się naprawiać a także przywracać jego stan sprzed wypadku lub kolizji. To zatem sytuacja dużo bardziej problematyczna dla kierowcy. Powinniśmy pamiętać, że szkoda całkowita oznacza, iż zakład ubezpieczeniowy nie zajmie się naszym uszkodzonym pojazdem, który po takim wypadku będzie już nazywany wrakiem. Firma ubezpieczeniowa nie przejmuje samochodu, ale zazwyczaj odlicza jego szacunkową wartość od wypłacanej sumy rekompensaty. Oczywiście właściciel wraku może go sprzedać, co zazwyczaj oznacza wykorzystanie wielu nieuszkodzonych elementów wyposażenia w następnym pojeździe.

Więcej: o-ubezpieczeniach.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *