Szkolenia Bhp są obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych.

Co się kryje pod pojęciem usługi Bezpieczeństwa pracy? To bardzo istotne zadania, którymi zajmuje się bardzo dużo przedsiębiorstw, świadczą one też niezwykle wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe przez sprawowanie stałego nadzoru Bhp nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna oraz etatowa. Nic w tym zadziwiającego. A dlaczego?

 

Ponieważ kursy Bhp są wszakże obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych, którzy właśnie zaczęli pracować w nowej firmie. Szkolenia Bhp dzielimy P.W. LJM dzielimy na 2 typy. Jakie dokładnie rozróżniamy ich rodzaje? Są to kursy tak zwane wstępne obejmujące instruktaż ogólny a także stanowiskowy a także kursy okresowe. Odbywają się one w trakcie pracy oraz nie mogą one trwać mniej niż 3 godzinki lekcyjne.

 

Zatrudniony człowiek zapoznaje się wtedy z podstawowymi zasadami Bhp, tzn. z bezpieczeństwem i higieną. A mówiąc dokładniej ze zbiorem zasad, jakie są związane z higienicznym i bezpiecznym wykonywaniem obowiązków. Nad stosowaniem się do przepisów i zasad Bezpieczeństwa pracy w we wszystkich polskich zakładach czuwa, nie kto inny, tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Jeżeli jest mowa o wspomnianym wyżej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on z pewnością zrobiony, zanim do pracy zostanie dopuszczony pracownik, zatrudniony na danym stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym jest narażony na liczne niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest, by nowozatrudniony dowiedział się, jakie istnieją metody ochrony siebie przed tymi zagrożeniami. Początkowo wyjaśnia to na wstępnej rozmowie przełożony danego pracownika, a potem bardziej szczegółowo przedstawia to oraz omawia pozostałe czynności instruktor. Finałem będzie tutaj przeprowadzony sprawdzian z pozyskanych wcześniej a także poznanych informacji.

 

Instruktaż stanowiskowy powinien być jednakże przeprowadzony raz jeszcze w pewnych sytuacjach, jeśli przykładowo na danym stanowisku pracy nastąpią zmiany techniczno-organizacyjne, a pośród nich także zmiana mechanizmu technologicznego czy organizacja stanowisk. UWAGA! Zorganizowanie kursu Bezpieczeństwa pracy w charakterze instruktażu ogólnego, oraz stanowiskowego musi zostać potwierdzone przez pracownika na piśmie i dodatkowo zaznaczone w jego aktach osobowych. Oświadczenie takie powinno mieścić nazwisko i imię danego pracownika oraz datę oraz miejsce zaliczenia takiego szkolenia, oraz podpis. Są również wspomniane szkolenia Bhp zwane instruktażami okresowymi. Ich czas trwania jest zależny od powszechnego programu – max. są to sześćdziesiąt cztery godz. lekcyjne. Jeśli dany pracownik pokaże własne ważne zaświadczenie, które potwierdza odbycie wymaganego szkolenia okresowego Bhp w konkretnym okresie u jakiegoś innego pracodawcy, ma szansę być wtedy zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego. To bardzo ważna informacja. Takie szkolenie może niewątpliwie obejmować inną grupę stanowisk pracy, jednak program szkolenia musi brać pod uwagę zakres, który jest konieczny do dopuszczenia do pracy na zupełnie innym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *